BRANCHEN ØNSKER MERE SYNLIG RENGØRING

Under corona-epidemien var der udbredt forståelse i samfundet for, at god hygiejne og rengøring var helt nødvendig. Derfor kom rengøringen mange steder også mere frem i lyset. Men i Odense er en modstand mod synlig rengøring blusset op.
Brancheorganisationer advarer dog imod at give efter for kritikken. For synlig rengøring har mange fordele.

I et indslag på TV2 Fyn gik forældre og pædagoger i januar til angreb på den synlige rengøring.
Af indslaget fremgår det, at børns leg brydes op, fordi der skal støvsuges og vaskes gulve ligesom en mor giver udtryk for, at børn bliver utrygge og kede af det på grund af fremmed rengøringspersonale.

Upraktisk og uhygiejnisk


Kritikken bakkes op af formanden for pædagogernes fagforening BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl. Ifølge hende er ordningen både upraktisk og uhygiejnisk. Til TV2 Fyn siger hun:
»Det er forstyrrende, og så er det jo spild af pædagogernes arbejdstid. Så skal der flyttes børn og afbrydes sanglege, for at der skal gøres rent. Det skal ikke være sådan, at man skal flytte børn, og at de skal kravle rundt i våde bukser. Det skal man finde ud af,« siger hun.

Politikere står fast


Odense Kommune sparer løntillæg ved at gennemføre rengøringen i dagtimerne, og politikerne køber ikke umiddelbart præmissen med, at den synlige rengøring er forstyrrende.
»Det er en naturlig del af hverdagen, både på arbejde og i hjemmet, at der gøres rent,« siger byrådspolitiker Søren Windell (K).
Formand for Børn- og Ungeudvalget, Susanne Ursula Crawley Larsen (RV) mener heller ikke, at tiltaget fører til dårlig hygiejne. Ifølge hende kan problemet sagtens løses.
»Jeg køber ikke den præmis, at synlig rengøring betyder dårlig hygiejne. Jeg synes børnehavernes og rengøringspersonalets ledelse skal se at få løst problemerne sammen.«


Formand bliver vred

Jytte Hansen, der er formand for Dansk Rengøringsteknisk Forening, siger således, at foreningen bakker op om, at så meget af den rengøring, der foregår, skal udføres i dagtimerne.
»Jeg bliver faktisk nærmest lidt vred, når jeg læser udtalelser i de indlæg, der har været på TV2 Fyn omkring synlig rengøring i Odense Kommune. Udtalelser om at børn bliver bange og utrygge, når de møder en ”fremmed” rengøringsassistent og en støvsuger. Tænk sig at nogle kan udtrykke sig på den måde,« lyder de fra Jytte Hansen.
For Dansk Rengøringsteknisk Forening handler udbredelsen af synlig rengøring om at skabe et godt arbejdsmiljø.

SENESTE NYHEDER:


»Det drejer sig om, hvordan vi behandler vores rengøringsassistenter bedst. Lad dem blive en del af hverdagen i institutionerne og virksomhederne. Og anerkend deres vigtige arbejde og samarbejd om mulighederne.«
Også SBA ser fordele i synlig rengøring, og vurderer at der i daginstitutioner er flere fordele end ulemper ved at få rengøringen frem i dagtimerne.
»Med gensidig forståelse – fremfor modstand og fordomme – og en smule organisatorisk snilde, så findes der masser eksempler på, at synlig rengøring kan lykkes,« lyder det fra organisationen.