IoT kan give brugerne en god oplevelse

Man skal nøje vurdere nytteværdien af datadrevet rengøring. For IoT må ikke blive indført kun for teknikkens skyld, lyder det fra Pancomp, der leverer avancerede drifts- og dokumentationssystemer til facility management.

Pancomp er et rengøringssystem, der udvikler sig i takt med de tekniske muligheder og vurderer nytteværdien af ny teknik. IoT er et eksempel på dette, da der er mange anvendelsesområder: Datafangst med små enheder, som er nemme at installere og giver værdifuld information i realtid: Lokalebrug, temperatur, fugtighed, Co2 med videre.
Overvågning af indeklima og Space Management er områder, hvor IoT allerede har vist sin styrke.

IoT til databaseret rengøring?


Indenfor rengøring er det som om man prøver at anvende teknikken for teknikkens skyld. Men der skal vurderes om det reelt giver nogen nytteværdi og om det kan fungere i praksis.
Dynamiske rengøringsplaner baseret på data og faktisk brug af lokaler lyder ellers som en nærliggende mulighed. Hvorfor gøre rent, når det ikke er nødvendigt?

Dynamiske rengøringsplaner


Dynamiske rengøringsplaner, udelukkende baseret på sensordata giver nogle udfordringer.
Hvornår skal et lokale rengøres? Efter 1 besøg eller 10 besøg? Det siger ikke noget om behovet for rengøring.
Hvis assistenten styres af datadreven rengøring betyder det, at arbejdsopgaverne svinger fra dag til dag. Dette kan ikke fungere i praksis. Med mindre servicemedarbejderne er løsarbejdere, og det er de heldigvis ikke.
Hvis der ikke er behov for rengøring, giver dette ekstra tid til assistenten. Dette kan anvendes til periodiske opgaver, er et af argmenterne for dynamiske rengøringsplaner. Men der er grænser for hvor mange gange man kan fjerne spindelvæv.
Servicemedarbejderen forventer at kunne se sine planer fremadrettet, og der er visse spilleregler, defineret gennem overenskomster.

Brian Mogensen er medejer af Pancomp. Virksomheden leverer et drifts- og dokumentationsystem med en let forståelige brugerflade, udviklet af Pancomp International i Finland. Pancomp International startede i 2002. Pancomp Danmark blev etableret 2008.

Hvad med behovsrettet rengøring,
hvis IoT måske ikke er løsningen


Flere kommuner og private rengøringsvirksomheder anvender dialogbaseret/behovsrettet rengøring, hvor servicemedarbejderen kan vurdere rengøringsbehovet i visse lokaletyper.
Hvis der ikke skal gøres rent – lukkedage, lokale er optaget osv. – er rengøringslederen (forhåbentlig) informeret om dette på forhånd og kan disponere derefter. Men det er ikke altid, der er sat en medarbejder på opgaven. I dette tilfælde kan der oprettes en SMS tilknyttet stedet, gældende for den aktuelle dag. Dvs. at medarbejderen, der tjekker ind på stedet, får automatisk en SMS besked: ”Mødelokale 2 skal ikke rengøres i dag”.

Analyse af trafikken


Når der planlægges rengøringsopgaver, er det typisk ud fra beskrivelser i løsningen fra DataKnowHow eller lignende systemer til beskrivelser af lokaler, timer og frekvenser.
Men dette tager ikke forbehold for, hvordan trafikken er fordelt over tid og område. Ved at montere IoT sensorer i udvalgte områder, kan der indsamles information om den faktiske belastning. Dette vil give en bedre rengøringplan med fokus på behov.
IoT sensorerne kan let flyttes til andre områder, og analyser gentages med passede mellemrum. Rengøringslederen kan justere planerne, hvis trafik, lokalebrug og behov ændrer sig. Ikke dagligt men med passende intervaller.
Et ”analyse kit” er en overkommelig investering og sensorerne genanvendes i de områder, der skal analyseres.

Bestille ekstra service


Ved at anvende trykfølsomme sensorer, er det let for brugeren at give information om behov for rengøring, papirkurve skal tømmes, toilet defekt og andre services.
Trykfølsomme sensorer har uanede muligheder. Ikke kun i forbindelse med rengøring, men ved Facility Services generelt ved bestilling af service.
Hvis der er behov for akut rengøring, er det hurtigere og mere brugervenligt at trykke på en sensor end at ringe rundt for at finde rengøringslederen.

Rengøringsbranchen og IoT


Regeringsledere, vi er i dialog med, synes IoT er spændende. Men nytteværdien i forhold til investeringen er vanskelig at få øje på.
Der vi ser størst interesse, er muligheden for at analysere lokalebrug i forbindelse med planlægning af rengøringsopgaverne. Det er en relativ beskeden økonomisk udskrivning, da sensorerne flyttes mellem områder, der skal analyseres.

Der kan kun opnås en økonomisk besparelse med IoT, hvis de oprindelige rengøringsplaner ikke har været optimale. Efter en analyse kan planer justeres ud fra fakta og ressourcerne anvendes der hvor behovet er størst.
Trykfølsomme sensorer er selvfølgelig en mulighed for at give kunden en god service. Sensorerne kan monteres på et lille skilt, med en tekst, der beskriver funktionen: Behov for rengøring, kaffemaskine afkalkes, opfyldning, papirkurve og så videre. Du bestemmer.
Der er ingen direkte økonomiske gevinster ved IoT indenfor rengøring, men det kan være med til at give kunden en god oplevelse:
· af opgaver ud fra analyser: Optimal udnyttelse af ressourcer ud fra faktiske behov.
· Trykfølsomme sensorer er en hurtig og enkel metode til at bestille ekstra rengøring og andre services.

Pancomp følger udviklingen og tendenser både i Danmark og i udlandet. Besøg gerne vores hjemmeside https://www.pancompdanmark.dk/udstyr/iot for at læse mere om vores tanker og strategier for IoT teknologien.

SENESTE NYHEDER: