Rengøringsmedarbejdere er en anonym hær, der løser livsvigtige opgaver

Henrik Byager mener, at rengøringsfaget skal hæve sin anseelse i befolkningen og politisk ved at slå på, hvilke nyttige samfundsopgaver, der løses. Det handler både om hygiejne og et rummeligt arbejdsmarked med mange forskellige etniciteter.

Rengøringsfagets image står slet ikke mål med branchens vigtighed.

Under coronakrisen er det blevet tydeligt for alle, hvor vigtig rengøring er og at faget er med til at redde liv. Men branchens image er fortsat et paradoks. For på trods af fagets vigtighed, er indtrykket i den brede befolkning, at faget er dårligt lønnet, byder på ringe arbejdsvilkår og at det er uden prestige at arbejde i faget.
Sådan fremsatte kommunikationsrådgiver og livsstilsekspert Henrik Byager branchens udfordringer på DRF’s temadag kort før sommerferien.
»Overordnet er der især efter corona kommet en øget anerkendelse af rengøringsbranchen. Men branchen lider fortsat under nogle af de største rekrutteringsudfordringer, og det bør få advarselslamperne til at lyse. Der er en dårlig karma omkring jobbet i den almindelige opfattelse. For folk i dag ønsker at skabe deres egne lykkelige og unikke liv. Jobbet skal være identitetsskabende. I det lys giver et job i rengøringsbranchen ikke den ønskede identitetsskabelse for den enkelte. Det at arbejde i branchen har ikke sammen omdømme som behovet for rengøring,« siger Henrik Byager.

LÆS OGSÅ: Sådan kan vi give branchen et nyt image


Mens sygeplejerskerne godt nok endnu ikke har fået mere i løn efter coronakrisen, så har de opnået en heltestatus, fordi de redder liv.
»I offentligheden glemmer man, at det samme gør rengøringsmedarbejderne.«
Henrik Byager mener, at branchen selv har en opgave i at skabe et nyt og mere reelt image.
»Der er jo faktisk udviklingsmuligheder i rengøringsbranchen. Man kan skabe sig et fleksibelt job, det er muligt at være iværksætter eller blive leder. Samtidig bør I slå på, at I løser væsentlige samfundsopgaver. I holder rent og sørger for hygiejne. Men I løser også en samfundsopgave i at være den branche med flest forskellige etniciteter i arbejdsstyrken. Det er faktisk den mest mangfoldige og globale branchen, vi har. Det bør I vende til en styrke for at opnå anerkendelse for faget, men også for at kunne tiltrække arbejdskraft.,« siger Henrik Byager.

SENESTE NYHEDER:

SÅDAN FÅR BRANCHEN ET BEDRE IMAGE

Budskaber fra temadagen:

”Rengøringsuddannelserne skal tales op, så vi får både offentlige og private til at deltage. Vi skal stå sammen om at løfte branchen. ”

Jytte Hansen, formand for Dansk Rengøringsteknisk Forening

”Mere synlig rengøring i arbejdstiden vil hæve anerkendelse, fordi alle så kan se, at der bliver gjort rent. Samtidig betyder det, at flere rengøringsassistenter kan få fuldtidsjob. Det vil gøre det mere attraktivt at arbejde i branchen. Det vil kræve, at vi også får skrevet ind i udbud, at man ønsker synlig rengøring.”

Kurt Skydt, Sekretariatsleder i DRF, tidligere indehaver af Yding Gruppen.

”Skal vi kunne sige, at medarbejderne har faglighed på niveau med en håndværker, er korte amu-kurser ikke nok. Målet må være, at flere tager en uddannelse som rengøringstekniker eller serviceassistent.”

Anne Hebert, projektleder hos SUS – Serviceerhvervenes Uddannelses Sekretariat.