DFD vasker over en million mopper og klude om ugen

Stigende krav til effektiv og hygiejnisk håndtering af mopper og klude til rengøringsbranchen giver vaskerikoncernen DFD nye muligheder.

Det er ikke underligt, at alle kender DFD’s blå og hvide viskestykke-ternede lastbiler fra motorveje og bybilleder, for de besøger hver uge omkring 25.000 adresser for at hente og bringe rent vasketøj. Rengøringsbranchen hører blandt meget andet til det store kundesegment i DFD-koncernen, hvor afdelingen DFD Cleaning i særlig grad står for vask og håndtering af mopper og klude. Hertil kommer koncernens øvrige divisioner, der betjener alt fra hoteller, restauranter, plejecentre, sygehuse og mange flere med linned, beklædning, håndklæder og alt det andet, som ryger i kurven til vask.
»Vores succes i DFD Cleaning bygger i høj grad på, at der løbende stilles stigende krav til hygiejne og til en rentabel håndtering af mopper og klude. Vask og håndtering af mopper er en omkostning for enhver rengøringsenhed og med vores systemer, er vi faktisk i stand til at være konkurrencedygtig på blandt andet pris, leveringssikkerhed og de høje hygiejnekrav,« fortæller Henrik Ravn, der er salgs- og afdelingschef.
Et kig ind i DFD’s vaskeri i Odense, som blot er et af 15 vaskerier i Danmark, giver et godt indblik i, at intet er overladt til tilfældighederne. Vask, tørring og håndtering af mopper og klude med mere er sat i system.
»Vi kan garantere og dokumentere, at mopper og klude er hygiejnisk rene, når de forlader vaskeriet. Ved vores systematiske håndtering af urent og rent vasketøj sørger vi for, at der ikke sker krydskontaminering, så rent og urent holdes nøje adskilt. Vi kan således dokumentere at bakterier fra det urene aldrig kommer over i de vaskede mopper og klude.«
Helt fysisk er det enorme vaskeri delt op af en mur, hvor medarbejdere skal igennem en sluse for at gå fra det ene område til det andet. Gennemgangen medfører blandt andet skift af tøj og vask af hænder, for at sikre, at der aldrig kommer urenheder ind til det rene vasketøj.

Viima – hygiejne og miljø


Tilbage i 2009 lancerede DFD det første kemifri rengøringssystem under navnet Viima. Viima-konceptet er i dag en del DFD Cleaning og tilbyder både et produktsortiment af mopper, klude og skafter ligesom DFD naturligvis sørger for den løbende vask af produkterne. Målet er intet mindre end at kunne levere verdens bedste manuelle rengøringssystem med fokus på miljø, ergonomi, kvalitet og hygiejne.

For eksempel er klude i Viima-konceptet i stand til at desinficere kun ved brug af vand i forbindelse med overfladerengøring af kontormiljøer, sengestuer, plejehjem med videre.
»Vi kan dokumentere at kludene fjerner bakterier og vira uden brug af kemi. Dokumentationen er essentiel for, at vi kan levere til hospitaler og andre steder, hvor der er ekstra fokus på smitterisici,« fortæller Henrik Ravn.

Guides på mange sprog


Selvom DFD af de fleste er kendt som en vaskerikoncern lægges vægt på support og oplæring i brugen af Viima. For eksempel besøger driftssupportere løbende kunderne, hvor de står for uddannelse af såvel nye som bestående medarbejdere.
»Den løbende dialog med vores kunder er vigtig. Nogle kunder besøger vi ugentligt og laver opfølgning, såfremt kunderne har behov herfor, ligeledes udarbejder vi også forskellige guides og videofilm om, hvordan man håndterer rengøringsvogne og produkter. Der er mange timelønnede rengøringsmedarbejdere med anden etnisk herkomst, og derfor har vi for eksempel materiale på 13 forskellige sprog, samt læringsvideoer som kan tilgås via en QR-kode,« siger Henrik Ravn.
Udbredelse af DFD Cleaning har været stor, fra at omfatte vask af cirka 50.000 klude og mopper om ugen i 2010 til i år at være mere end en million vaskede enheder om ugen.

Mopperne overvåges


DFD arbejder hele tiden på, i samarbejde med kunderne at optimere arbejdsgange og processer, for at kunne skabe mest mulig værdig for kunderne. En del af den bestræbelse ses i håndteringen af alt, der kommer ind til vask. For eksempel er alle klude, mopper og vaskenet sporbare, fordi de hver især har en chip, så hver enkelt artikel kan følges. Det betyder blandt andet, at kunderne og DFD ved, hvor mange mopper en kunde bruger uge for uge og på den måde hele tiden kan justere i antallet af rene mopper, de skal have leveret.
»Hvis vi for eksempel sender 100 mopper ud til kunden og hver gang får 75 tilbage, så ved kunden, at de har mopper, som ligger stille og ikke bliver brugt. På den måde kan de afmelde et antal og dermed optimere på deres omkostninger. Det er en stor fordel for en stor rengøringsorganisation, f.eks. en kommune, som eksempelvis har rengøring på 190 adresser, at de helt automatisk i vores kundevendte ressourcestyringssystem kan følge og justere deres forbrug. På den måde optimerer vi, sammen med kunden, deres omkostninger. Det er en stor del af forklaringen på, at mange vælger os. Kunden får en meget rentabel drift på deres vaskeriløsning,« siger Henrik Ravn.

SENESTE NYHEDER:


Øvrige værdiskabende løsninger

DFD Cleanings kunder har forskellige behov og ønsker, som vaskerikoncernen løbende tilpasser sig efter. Nogle kunder indkøber deres egne mopper og klude hos en ekstern leverandør, men hvor DFD sørger for at samle dem ind og køre dem til vaskeriet og sikre en styret proces omkring vask, håndtering og logistik.
»For nogle rengøringsorganisationer giver det ikke mening, at driftspersonale kører rundt for at indsamle klude og mopper. I stedet lader de DFD Cleaning håndtere logistikken. Vi kan gøre det rentabelt og miljørigtigt, fordi hele vores logistik er tænkt sammen.«
I stedet for at håndtere disse mopper og klude enkeltvis, leveres de til vaskeriet i vaskenet, som er udviklet og tilpasset kunder i rengøringsbranchen. Vask og tørring foretages i nettet, som også er chippet og dermed sikres en tilbagelevering til den samme kunde og arbejdsplads.
»Selvom nogle af vores kunder i DFD kan få leveret vask fra flere af vores vaskerier, så har vi optimeret leveringen ved, at vi har logstikcentre rundt om i landet. Det betyder, at der kun kommer én lastbil ud til kunderne, og dermed optimerer vi også på det antal kilometer, der køres,« siger Henrik Ravn.

DFD er en del af værdikæden

Det store fokus på ressourceforbrug er nødvendigt i en branche, hvor fortjenesten og eller udgifterne hele tiden er under pres.
»Det handler for vores kunder om leveringssikkerhed og om at omkostningerne hele tiden optimeres. Rengøringsbranchen har små marginer i forhold til indtjening, så vi ser os selv som en del af værdikæden, hvor vi også skal bidrage til at holde de samlede omkostningerne på et niveau, der matcher markedet. Det kan vi blandt andet gøre, fordi vi er Skandinaviens største vaskeri inden for mopper og klude, igennem vores logistik og ved løbende optimering af processer, hvor vi hjælper kunderne med at spare på tid, kemi og vandforbrug, samt sikrer miljøforbedringer og hygiejniske løsninger,« lyder det fra Henrik Ravn.