Nyt formandskab i SBA vil arbejde for ordentlighed i servicebranchen

Thomas Kempf fra Forenede Service A/S er ny formand i SBA.

Bestyrelsen i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) har valgt adm. direktør Thomas Kempf fra Forenede Service A/S som ny formand og adm. direktør Catja Winther fra Partneren A/S som ny næstformand.

Udskiftningen af formandskabet sker fordi SBA’s afgående formand Zanne Burø har fået større ansvar i Compass Group som Managing Director for Norden.  Samtidig er Allianceplus A/S blevet solgt til Serwiz A/S og dermed har SBAs næstformand CEO Anders Egehus valgt at træde ud af bestyrelsen.

Formanden for SBA vælges hvert år direkte på generalforsamlingen, men vedtægterne giver bestyrelsen mandat til at vælge en ny formand, når pladsen bliver ledig mellem generalforsamlinger. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde har bestyrelsen derfor valgt adm. direktør Thomas Kempf fra Forenede Service A/S som formand og adm. direktør Catja Winther fra Partneren A/S som næstformand frem til generalforsamlingen i 2023.

Thomas Kempf udtaler:

»Jeg ser frem til at forsætte det igangsatte arbejde i SBAs bestyrelse sammen med næstformand Catja Winther. SBA går forrest for leverandører af professionelle serviceydelser, og fokuserer på at uddanne og give folk fra kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at et job. SBA skal gerne bidrage til at medarbejderne og kunderne føler sig sikre, i at der bliver arbejdet under ordentlige forhold. Vi er nået langt, men der er stadig mere at gøre indenfor både ordentlighed, professionalisme og bæredygtighed. Det glæder jeg mig til at bidrage til.«

Catja Winther er ny næstformand i SBA.

Mindre virksomheder kan sagtens være ambitiøse

Næstformand Catja Winther ser frem til at repræsentere de mindre og ejer-ledede virksomheder i formandskabet.

»Selvom man er en mindre virksomhed, kan det sagtens lade sig gøre at være ambitiøs. Så med mine egen erfaringer i bagagen, vil jeg gerne bidrage til at styrke hele branchens ambitioner samt viden, når det f.eks. gælder bæredygtighed og digitalisering af sin forretning.«

Fra sekretariatet lyder det, at det ikke har været en let beslutning for Zanne Burø at forlade formandsposten i SBA, men heldigvis har branchefælleskabet fortsat gavn af Zanne Burøs kompetencer i bestyrelsen for DI Service, som samler alle DI’s servicevirksomheder.

SENESTE NYHEDER:

Fakta om SBA

SBA er en arbejdsgiverforening i DI – Dansk Industri. SBA har  135 medlemsvirksomheder, der beskæftiger knapt 22.000 mennesker. Det er en betingelse for medlemskab af SBA, at man er overenskomstdækket. Og for at overenskomstdække medlemmernes aktiviteter har DI/SBA indgået aftaler med 3F, Dansk Funktionærforbund, BUPL, FOA, Dansk Sygeplejeråd og Pædagogisk Medhjælperforbund.

SBA går heller ikke på kompromis med ordentlighed og anstændighed. Hos medlemsvirksomhederne bliver ansatte behandlet respektfuldt og uddannet løbende – og SBA tjekker at arbejdsmiljølovgivningen bliver overholdt og der bliver naturligvis taget hensyn til miljøet, der hvor det kan lade sig gøre. Alle medlemmer opfylder en række klare krav for at være en del af SBA gennem Servicenormen, og de bliver hvert tredje år auditeret af Dansk Standard for efterlevelse af kravene.

Udover at løfte kvaliteten i servicebranchen arbejder SBA for at understøtte medlemmernes betingelser bedst muligt. Det sker blandt andet ved at sidde med til bords, når de politiske rammevilkår for branchen bliver formuleret.