Robotstøvsuger med markant større effektivitet.

Robotstøvsuger Nexaro NR 1500

Firmaet Nexaro sender i oktober en ny systemløsning til professionel erhvervsrengøring på markedet. Grundtanken bag løsningen er ikke at udskifte mennesker med robotter, men at aflaste rengøringspersonalet, så medarbejderne kan skånes for både den mest anstrengende gulvrengøring og skæve arbejdstider. Dermed kan personalet koncentrere sig om at udføre de arbejdsopgaver, der kræver netop deres kompetencer. Med Nexaros systemløsning kan man spare 35 % sammenlignet med en traditionel personaleindsats.
Løsningen er certificeret til professionel erhvervsrengøring. Der er tale om et system baseret på såkaldt cobotteknik med et tæt samarbejde mellem menneske og den mest moderne, automatiske robotteknologi. Ved hjælp af en sådan løsning kan man øge rengøringskvalitet, forbedre arbejdsmiljø og sikre kunderne større fleksibilitet, så bl.a. indsatstider og -områder kan tilpasses kundens behov.

Robotstøvsuger styret af digital platform


De centrale dele i det certificerede system er den robuste robotstøvsuger Nexaro NR 1500 og den digitale platform Nexaro HUB, der forbinder alle funktioner inden for rengøringen af bygninger og styrer dem individuelt efter behov – uanset om det kun er en enkelt Nexaro NR 1500 eller en hel flåde, der er i brug. Modelberegninger viser et fald i omkostningerne på ca. 35 % i forhold til konventionel rengøring med traditionel brug af personale.
Cobotten udfører sit arbejde fuldautomatisk og kan anvendes fleksibelt på alle tidspunkter. Det kan være om natten, men det kan takket være cobottens lave støjniveau også være om dagen i arbejdstiden. Til brug for kortlægning og orientering er der monteret en lasersensor. Dermed er maksimal datasikkerhed garanteret i modsætning til robotstøvsugere med kamerastøttet navigation.
Styringen af cobotten varetages af softwareløsningen Nexaro HUB. Den samlede softwareløsning sikrer ikke kun, at cobotten arbejder driftssikkert og automatisk, men giver også mulighed for koordinering, styring og dokumentation af alle rengøringsydelser. Dermed sikres en markant stigning i effektiviteten. Nexaro HUB anvender kun tyske servere med flerbrugerarkitektur, så det sikres, at teknologien overholder GDPR fuldstændigt. Der opnås driftssikker forbindelse ved hjælp af en integreret 2G/4G-M2M-mobilforbindelse. På den måde er udstyret altid online, klar til brug og kan fjernstyres uden wi-fi-forbindelse. Omkostningerne i forbindelse med den mobile brug af data er inkluderet i prisen for systemet.

Samarbejde med stor facility-serviceudbyder


Den første storkunde har meldt sig. Der er tale om facility-serviceudbyderen Vebego, som Nexaro understøtter med cobotteknologien, som indgår i Vebegos udvikling hen imod digitalisering og automatisering af serviceydelser. Vebego blev grundlagt i 1943 og beskæftiger i dag mere end 40.000 medarbejdere. Vebego har engageret sig som udviklingspartner for Nexaro og har bidraget med specifik knowhow fra branchen, så Nexaro NR 1500 og Nexaro HUB har kunnet tilpasses nøjagtigt til kravene fra professionel erhvervsrengøring.
Systemløsningen fra Nexaro lanceres her i oktober 2022 med levering fra april 2023.

SENESTE NYHEDER: