Læringsspil kan være game changer ved sprogudfordringer

ProfilService deltog for nylig i  Digital Tech Summit, fordi virksomheden er med i arbejdet på at udvikle nyt læringsspil til rengrøngsbranchen.

ProfilService er med i partnerskab for at udvikle sprogundervisning rettet mod rengøringsbranchen.

Idéen med nyt læringsspillet er at give alle andetsprogsansatte mulighed for at tilegne sig danskkundskaber på en let tilgængelig, sjov og inspirerende måde i arbejdstiden. ProfilService, som er medlem hos Danske Service, er siden 2021 indgået i partnerskab med RUC, spiludviklingsfirmaet PortaPlay (Wor K/D Plays), ISS og sprogcentret Clavis for at udvikle et læringsspil og deltog for nylig i  Digital Tech Summit.

Steen Meedom fra ProfilService udtaler:

»Vi fandt tilgangen meget spændende i forhold til, at vi har rigtig mange ansatte, hvor dansk ikke er deres modersmål, og hvor udfordringerne med at tilegne sig danske sprogkundskaber, er mange. Det er ofte et spørgsmål om, at den enkelte efter endt arbejde skal sætte sig på skolebænken i et decideret uddannelsesforløb, som kan virke afskrækkende for mange.«

ProfilService startede med at invitere en gruppe medarbejdere på omkring 20 til et informationsmøde for at undersøge, om de troede, at det ville være et tiltag, som de kunne se dem selv benytte sig af.

I forbindelse med uddannelse har Danske Service i høj grad en opfattelse af, at medarbejderinddragelse i idéudviklingen er afgørende, hvis nye initiativer skal fungere optimalt.

SENESTE NYHEDER:

Steen Meedom uddyber, at inddragelsen af medarbejderne, havde endnu større effekt, end man havde regnet med:

»Der gik ikke lang tid før alle sad helt ude på kanten af stolene og kom med masser af relevante og ikke mindst nysgerrige spørgsmål til spillet og dets mulighed for, at de i arbejdstiden, på en sjov og let tilgængelig måde via deres mobiltelefon kunne tilegne sig danskkundskaber.«

Bryder barriere for uddannelse

Steen Meedom fortæller, at seniorforsker Louise Tranekjær sammen med spiludvikler David Karpantschof gik i gang med at søge midler til at udvikle konceptet, og SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) var de første der så potentialet i projektet og godkendte en ansøgning. SIRI har selv forklaret, at de godkendte ansøgningen fordi: ”Det vurderes, at projektet tilfører ny viden til området dansk som andetsprog for voksne inden for IT-understøttet brancherettet læring på arbejdspladsen og gennem den tilknyttede følgeforskning. Det gælder såvel selve projektidéen, som den teoretiske og didaktiske tilgang til brancherettet IT-understøttet læring.”

Det gik hurtigt op for ProfilService, at læringsspillet kunne være en seriøs ’game changer’ for rigtigt mange ansatte på tværs af servicevirksomheder, som ellers har været tilbageholdne med at melde sig til mere officielle sprogkurser af forskellige årsager.

Steen Meedom forklarer:

»Hvis man med dette tiltag kunne fjerne de første barrierer, og den enkelte kunne tilegne sig nok danskkundskaber, til at fjerne mystikken, så der ikke længere var så langt til næste step i accept af målrettet sproguddannelse, så vil vi være nået rigtig langt.«

Det første skridt

Netop det første skridt, kan være meget grænseoverskridende for mange andetsprogsansatte i servicebranchen. Derfor har Danske Service også fokus på projektet og ser et enormt potentiale i initiativer som det nye læringsspil. Sprogbarrierer er en af de mest centrale udfordringer for servicebranchen, lyde det fra Danske Service.

Det er nu ca. halvandet år siden, at ProfilService blev kontaktet om projektet og i sidste uge var den første udgave af spillet klar til at blive præsenteret på Digital Tech Summit 2022 i Bella Centret. Steen Meedom anerkender, at spillet på nuværende stadie har en relativt snæver målgruppe:

»Det er selvfølgelig meget branchespecifikt, men grundideen i spillet vil være muligt at adaptere til brancher, som har mange medarbejdere med anden oprindelse end dansk, der har lignende behov for sprogundervisning.«

Nu er det blevet tid til, at ProfilService og ISS skal ud og teste spillet i den virkelige verden blandt deres personale. Man ønsker at lære mere om, hvad der fungerer godt i spillet, og hvad der skal udvikles mere. Derudover glæder Steen Meedom sig til at opleve, hvordan spillet bliver modtaget, og hvor store effekter man kan måle på den enkelte medarbejders sproglige udvikling.