Hvorfor ikke synlig rengøring?

SYNSPUNKT:

Af Thomas Kempf, formand for SBA og CEO i Forenede Service A/S

Hvad er forskellen på en privat ansat tømrer, murer, vicevært og en rengøringsassistent? Rengøringsassistenten må oftest ikke arbejde i dagtimerne. Og hvorfor så ikke det?


Når rengøring udliciteres til en professionel rengøringsleverandør, ser vi ofte, at rengøringen går fra synlig til usynlig rengøring uden for normal arbejdstid.
Men vi ser jo alle private leverandører i vores dagligdag. Det kan f.eks. være en elektriker, der går og sætter en lampe op på skolen. Det kan være en tømrer, som er i gang med at bygge et nyt gyngestativ i vores børns daginstitution. Så hvorfor ser vi så sjældent den privatansatte rengøringsassistent. Dem, der hver dag sikrer, at vi møder ind på en ren skole, eller at vi sætter vores børn af i en ren daginstitution.

Svært at tiltrække medarbejdere
til usynlig rengøring


Der er stor konkurrence om at tiltrække medarbejdere. Det er det inden for alle fag, og udfordringen bliver noget større, når man kun kan tilbyde medarbejdere arbejdstid mellem kl. 05:00 og kl. 08:00 og i tidsrummet fra kl. 18:00 til kl. 22:00.
Og er det rimelige vilkår at konkurrere på?

Folk, der arbejder alene, lærer ikke dansk
I rengøringsbranchen har vi mange internationale kollegaer, der har svært ved at tale dansk. Dette vanskeliggøres yderligere af, at de sjældent møder brugerne af lokalerne, så de kan øve sproget.

At sikre synlig rengøring er
at tage socialt ansvar


Nogle kommuner mener, de tager et socialt ansvar – men hvor er det sociale ansvar på integrationsområdet, når rengørings-udbuddene lukker muligheden for arbejde i dagtimerne. Det er næsten umuligt at tilbyde fuldtidsstillinger eller bare 30 timer ugentligt i de angivne tidsrum for udførelse af rengøring, og hermed er muligheden for elev-, praktikant-, mentorordninger osv. ikke til stede. Bedre arbejdstid hjælper på både integrationen, danskkundskaber og den sociale arv. Tænk, hvis du f.eks. var flygtet fra krigen i Ukraine og kom til Danmark for så kun at arbejde om natten og aldrig møde andre kollegaer.

Synlig rengøring er vejen frem
– og det gavner alle


Hvis det offentlige i højere grad tager ansvaret på sig og ændrer vilkårene for arbejdstid i deres rengøringsudbud, vil det skabe bedre arbejdsvilkår og betyde, at flere medarbejdere vil kunne få et fuldtidsjob, der vil resultere i lavere personaleudskiftninger og i bund og grund skabe mere stabilitet – og alt dette vil i sidste ende medføre en gevinst for både medarbejderen, samfundet og fremtiden.
Og en anden tanke – er der nogen af os der gør rent, når det hovedsageligt er mørkt udenfor?

SENESTE INDLÆG

Fordele ved synlig rengøring

1) Fair arbejdsvilkår
Medarbejdere kan som alle andre få passet deres børn i institutioner og bruge offentlige transportmidler ved tilrettelæggelse af rengøring i normal arbejdstid.
 
2) Brugeradfærd
Når rengøringspersonalet er synlige blandt institutionens brugere, påvirkes brugernes adfærd. Langt flere bliver mere tilbøjelige til at rydde op efter sig selv og generelt tage ansvar for, hvordan lokalerne benyttes og efterlades.
 
3) Økonomisk gevinst
Opnå mere ren­gøringstid for den samme økonomiske ramme, da der ikke skal udbetales samme grad af tillæg for aften- og natarbejde. Det giver flere konkrete timer til rengøring.
 
4) Mulighed for uddannelse
Når man har så få timer både morgen og aften bliver det svært at uddanne medarbejderne, f.eks. som rengøringstekniker
 
5) Fastholdelse af medarbejdere
Den største årsag i branchen til jobskifte skyldes behovet for flere timer, så den enkelte har et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag. Synlig rengøring vil give mulighed for mere sammenhængende tid til udførelse af opgaverne.