Nyt initiativ sætter fokus på uddannelse og fastholdelse

Speed Dating på konferencen: Leverandører fik få minutter til at pitche deres produkter over for konferencedeltagerne. Nogle var gode til at suge kunder til sig.

Konference sætter spot på manglen på arbejdskraft.

Det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft og ikke mindst er det svært at skaffe den rigtige og uddannede arbejdskraft. Det er en af årsagerne til at en række faglige organisationer, uddannelsessteder med flere er gået sammen om Rengøringskonferencen, som i november blev afholdt to steder i landet med tilsammen 130 deltagere.

»Vi vil fremhæve muligheden for at flere får den rette uddannelse inden for rengøringsfaget og derfor er vi fem uddannelsessteder, som er med i initiativer,« fortæller Maria Veha fra TEC. Samarbejdet er støttet SUS – Serviceerhvervenes Uddannelses Sekretariat.

Maria Veha peger samtidig på, at det offentlige burde interessere sig mere for de muligheder flere uddannede serviceassistenter giver.

Rengøringsmesterskaberne blev afviklet som en del af konferencen. På billederne er konkurrencedeltagere og dommere i aktion.

Afhjælpe mangel på sundhedspersonale

»Vi mangler sygeplejerske og sosu-assistenter i sundhedsvæsenet, men vi hører ikke så meget om, at løsningen kan være flere uddannede serviceassistenter til at løse nogle af opgaverne,« siger hun.

En uddannet rengøringstekniker kan ved at tage et halvt års ekstra uddannelse f.eks. blive hospitalsserviceassistent, og dermed varetage en lang række opgaver som i dag løses af blandt andre sosu-assistenter.

»Det er faktisk en hurtig vej til at kunne løse mange af opgaverne på hospitalerne og dermed aflaste sosu-assistenterne,« siger Maria Veha.

Uddannelse kan give mersalg

Samtidig peger hun på, at den sideordnede uddannelse til virksomhedsserviceassistent kan give rengøringsselskaberne nye muligheder for at sælge ekstraydelser. Udover rengøring kan de uddannede medarbejdere varetage en lang række ekstra opgaver inden for service og facility management.

SENESTE NYHEDER: