DANSK VIRKSOMHED KØBER OP I ENGLAND

Nortec A/S investerer i stor engelsk virksomhed.

Nortec har netop offentliggjort sin hidtil største investering ved køb af en ejerandel i den britiske vaskerivirksomhed, WASHCO. Over de kommende tre år kommer Nortec til at opnå en samlet ejerandel på 25 % af den britiske vækstvirksomhed.

WASHCO er den næststørste aktør på det britiske marked inden for professionel vaskeridrift og har gennem en lang årrække opnået en imponerende vækst. Virksomheden tilbyder alt fra rådgivning og finansiering til service og support i hele Storbritannien. Løsningerne er primært rettet mod fællesvaskerier i studieboliger, sundheds- og plejesektoren samt det engelske forsvar.

Adm. direktør i Nortec, Michael Sand, fortæller:
»Allerede ved mit første møde med WASHCO blev det hurtigt klart for mig, at vores tilgang til at drive en servicevirksomhed inden for vaskeribranchen er meget ens. Vi deler mange af de samme værdier, som danner grundstenene i vores respektive forretninger. Siden vores første møde har samarbejdet blomstret, og jeg er utrolig stolt over, at vi nu kan gøre partnerskabet mellem vores to virksomheder officielt.«

Med investeringen ønsker Nortec og WASHCO at udveksle erfaringer og udvikle forretningerne i fællesskab til gavn for kunder i både Danmark og Storbritannien.

Der er mange ligheder mellem det danske og det britiske marked for professionelle vaskerier. Begge markeder af præget af, at kunderne i stor stil ønsker at udlicitere driften af deres vaskerier til professionelle specialister, der kan sikre en effektiv drift, samtidig med at der ydes et højt serviceniveau over for både maskiner og brugere.

Nortec blev grundlagt tilbage i 1988 med et fokus på at servicere professionelle vaskerier. Med investeringen bliver Nortecs adm. direktør, Michael Sand, også en aktiv del af WASHCOs bestyrelse.

SENESTE NYHEDER: